A+ A A-

Delegacija Islamske zajednice u zvaničnoj posjeti kuvajtskim institucijama

Na poziv Ministarstva vakufa i vjerskih pitanja Kuvajta dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Zijad ef. Vehabović, glavni imam MIZ Puračić, boravili su ovih dana u zvaničnoj posjeti kuvajtskim institucijama sa kojima Islamska zajednica u BiH ima tradicionalno dobru saradnju.

Tokom boravka u Kuvajtu delegacija IZ BiH imala je veoma dinamičan raspored posjeta sa važnim ličnostima iz oblasti vjere i humanitarnog rada.

Pored ostalih delegacija je posjetila Ministarstvo vakufa i islamskih pitanja Kuvajta i susrela se sa ministrom dr. Fehd el-Afasijem. Na sastanku se razgovaralo o nastavku saradnje Islamske zajednice u BiH i ovog ministarstva. Dosadašnja uspješna saradnja posebno se ogledala u oblasti obnove porušenih i izgradnje novih vjerskih i vakufskih objekata IZ kao i realizacije obrazovnih projekata.

Delegaciju IZ u BiH također je primio i dr. Bedr Sumei, generalni direktor Svjetske islamske humanitarne organizacije, kao i generalni sekretar Generalnog kuvajtskog komiteta za vakufe (el-Emana) Muhammed Dželahime sa kojim IZ u BiH uspješno realizira projekte na revitalizaciji vakufa i educiranju službenika IZ u ovoj oblasti. Vakufska direkcija IZ u BiH trenutno u saradnji sa ovom institucijom realizira izgradnju tri džamije i to: džamije u Zavidovićima, Goraždu i Cazinu, kao i dovršetak izgradnje vakufsko-edukativnog centra u Vitezu.

Dobrodišlicu predstavnicima IZ BiH poželjeli su i predstavnici Humanitarne organizacije „En-Nedžat“ koja je partner Islamskoj zajednici i njenoj Vakufskoj direkciji u realizaciji brojnih projekata širom BiH.

Delegacija je posjetila i Bejtu zekat (Kuvajtski Fond zekata) i susrela se sa Adil el-Džerrijem direktorom odjela za projekte. Kuvajtski Fond zekata vrlo je aktivno učestvovao u projektima Islamske zajednice i postratnog oporavka BH društva.

Zatim je uslijedio i susret sa pomoćnikom ministra vakufa za vanjske poslove Halife Musib Uzejne i direktorom odjela za vanjske poslove dr. Halid el-Omerom. Islamska zajednica ima dobru saradnju sa ovim odjelom u ministarstvu. Sve dosadašnje projekte IZ je ostvarila preko ovog odjela. Na sastanku je razgovarano o uvjetima u kojima IZ BiH radi i djeluje te o projektima koji su od krucijalnog značaja za rad i aktivnosti IZ. Naglašena je potreba sa obje strane o većoj i čvršćoj saradnji između ministarstva i IZ. Također je naglašena potreba kontinuirane komunikacije i razmjene informacija o IZ i projektima.

Fokus u razgovorima predstavnika IZ u BiH sa predstavnicima kuvajtskih institucija bila je saradnja u realizaciji projekata IZ kao što su završetak i opremanje Islamskog centra u Puračiću-Lukavcu, sanacija i adaptacija objekata u Gazzazu za potrebe smještaja Univerziteta IZ u BiH, uspostavljanje televizijskog kanala RTV Bir, te niz drugih prioritetnih edukativnih i vakufskih projekata.

Delegaciju IZ primio je i Nj.E. ambasador BiH u Kuvajtu gosp. Mehmed Halilović kao i brojne druge značajne ličnosti i predstavnici institucija prijateljske države Kuvajt.

(www.vakuf.ba)