A+ A A-

Najnovija pitanja

Zamjena životinje za kurban

Pitanje

Selam alejkum! Ukoliko čovjek posjeduje kravu koju je nanijetio zaklati kao kurban sljedeće godine, da li on može da je zamijeni mlađom kravom iako ova prva nema nekih vidljivh mahana. Hvala vam unaprijed!

Odgovor

 

Nema šerijatske zapreke da se zamijeni krava, koju je vlasnik namjeravao zaklati kao kurban, nekom mlađom, budući da sama namjera ne znači zavjet da će upravo tu životinju žrtvovati. Meso mlađe krave je kvalitetnije, pa je sigurno da je takav kurban bolji. Prema tome, nema smetnje da se izvrši takva zamjena.