A+ A A-

Najnovija pitanja

Ispiti za vrijeme džume namaza

Pitanje:  

Selam alejkum!
Zašto (do kada će) se na Univerzitetu u Sarajevu dešavati da na pojedinim fakultetima (FPN, Ekonomija, itd.) neki prijemni ispiti, ispiti i sl. budu  zakazani za vrijeme džume namaza ( npr. od 12-15, od 13 itd.)? Da li postoji neki zakon koji bi ovo trebao regulisati?

Da li Islamska zajednica išta poduzima u vezi sa ovim pitanjem? 

Odgovor: 

Studenti trebaju javno i transparentno reagovati na takve pojave kojima se ugrožavaju vjerska prava studenata muslimana i potpisati peticiju nadležnim univerzitetskim i fakultetskim organima, kao i Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja Federacije, kako bi se odgovarajućim preporukama ili odlukama riješio navedeni problem.

Sličnu peticiju sa punim imenima i prezimenima studenata možete uputiti i Rijasetu IZ-e sa zahtjevom za zaštitu vjerskih prava muslimana, a koja  je u obavezi Islamske zajednice shodno odredbama Ustava IZ-e.