A+ A A-

Najnovija pitanja

Obavljanja hadža za umrlog oca

Pitanje

E.T. iz Sarajeva pita u vezi obavljanja hadža za umrlog oca, kada je on ostavio imovinu, ali niko od njegove djece nije obavio hadž da bi mogao obaviti bedel hadž i za njega. Da li je bolje platiti bedela ili sačekati da neko od njegove djece obavi hadž, pa da onda obavi hadž za umrlog oca? Koja je varijanta bolja i korisnija?

 

Odgovor

Najbolje i najkorisnije rješenje bi bilo da neko od njegove djece čim prije obavi hadž za sebe, a potom i za svoga umrloga roditelja. Ako niko od njegove djece nije u izglednoj prilici da bi mogao uskoro obaviti hadž za sebe onda je bolje čim prije poslati bedela za oca. Prilikom odabira bedela treba voditi računa da to bude čestita i bogobojazna osoba, a ne neko od profesionalnih bedela.

Da li je dozvoljeno puštati ezan putem kasete ili cd-a?

Pitanje

Da li je dozvoljeno puštati ezan putem kasete ili cd-a?

Odgovor

Osnovno je pravilo da ezan uči mujezin uživo. Takva je praksa, koliko je nama poznato, u svim muslimanskim zemljama od vremena prvih musliamana do današnjeg dana. Međutim, u nedostatku mujezina sa lijepim glasom, kod nas je u nekim džamijama uvedena praksa puštanja ezana snimljenih na kaseti ili cd-u. Budući da je smisao ezana oglašavanje ulaska namaskog vakta i poziv na namaz u džemat, taj smisao se ostvaruje i putem navedenog načina učenja ezana. Svakako je bolje ezan učiti uživo, ali za to treba osposobiti mujezina sa lijepim glasom. To je jedna od obaveza džemata i imama.