A+ A A-

Najnovija pitanja

Ispiti za vrijeme džume namaza

Pitanje:  

Selam alejkum!
Zašto (do kada će) se na Univerzitetu u Sarajevu dešavati da na pojedinim fakultetima (FPN, Ekonomija, itd.) neki prijemni ispiti, ispiti i sl. budu  zakazani za vrijeme džume namaza ( npr. od 12-15, od 13 itd.)? Da li postoji neki zakon koji bi ovo trebao regulisati?

Da li Islamska zajednica išta poduzima u vezi sa ovim pitanjem? 

Odgovor: 

Studenti trebaju javno i transparentno reagovati na takve pojave kojima se ugrožavaju vjerska prava studenata muslimana i potpisati peticiju nadležnim univerzitetskim i fakultetskim organima, kao i Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja Federacije, kako bi se odgovarajućim preporukama ili odlukama riješio navedeni problem.

Sličnu peticiju sa punim imenima i prezimenima studenata možete uputiti i Rijasetu IZ-e sa zahtjevom za zaštitu vjerskih prava muslimana, a koja  je u obavezi Islamske zajednice shodno odredbama Ustava IZ-e.

Hadž pod kreditnim opterećenjem

    Pitanje

    Esselamu alejkum!

    Molio bih Vas za savjet u vezi moje namjere odlaska na hadž. Prošle godine sam uzeo namjenski kredit bez žiranata za kupovinu automobila koji sam i kupio. U međuvremenu sam zaradio i prije par dana dobio novac za koji sam radio proteklih 11 mjeseci. Sa ovim novcem (oko 2000 eura) bih mogao i želio otići na hadž. Pošto mi je u dugu prema banci ostalo još oko 7000 KM uz rok otplate još narednih 4 godine, nije moguće da vratim dug a želio bih što je moguće prije  izvršiti petu islamsku dužnost. Da li je moguće otići na hadž a oporukom ostaviti nalog da se, u slučaju da se ne vratim, proda automobil koji sam kupio ( i koji vrijedi najmanje 11000 KM) i iz tog novca isplati dug banci. Ako to nije u skladu sa islamskim učenjem onda bih novac koji sam nanijetio za odlazak na hadž čuvao do isplate duga. Pošto sam jednom prilikom čuo da u BiH postoji banka koja deponuje sredstva namijenjena za odlazak na hadž, molio bih da mi kažete koja je to banka i da li na taj novac deponovan u banku moram obračunavati zekjat?

    Unaprijed hvala za odgovor, Nusret Mehmedović!

    Odgovor

    Dozvoljeno Vam je hadždž obaviti sa novcem koji ste zaradili i koji je dovoljan za pokriće troškova hadždža bez obzira na dug koji imate, a koji ste dužni vraćati na rate tokom četiri godine, budući da imate pokriće duga u drugoj imovini. Hadždž treba obaviti čim prije. Oporučite, prije odlaska na hadždž, da se dug namiri iz Vaše preostale imovine koja Vam je na raspolaganju, budući da niko ne zna kada i gdje će ga smrt zateći. Prema tome, nema potrebe za deponiranjem novca u banci, a ako se već odlučite za to onda Vam je na raspolaganju HADŽ FOND pri BBI banci u Sarajevu. Na deponirani novac, ukoliko je u visini nisaba, dužni ste dati zekjat nakon proteka godine dana i svake slijedeće godine sve dok je na Vašem računu (nepotrošen).

Razlika između vakufname i testamenta

Pitanje

Selam!
Molim šerijatski stav po pitanju šta mora sadržavati testament a šta vakufnama kako bi ovi dokumenti šerijatski bili ispravni? Odnosno pitam Vas da li po Šerijatu testament može biti preinačen u vakufnamu?
Zahvaljujem!
Hasan Kafadar, Sarajevo!

Odgovor

Uz uobičajene šerijatske uvjete koje mora ispunjavati svaki imovinskopravni ugovor, te posebne uvjete koji se odnose na testament (do jedne trećine imovine, saglasnost ostalih nasljednika ako je oporukoprimac neko od nasljednika), testament mora sadržavati slijedeće bitne elemente:

- ko oporučuje,

- ime oporučitelja,

- šta oporučuje, tj. koju imovinu,

- korisnost ili služnost (šerijatski je dozvoljeno do jedne trećine ukupne imovine koja je u vlasništvu oporučitelja) i

- kome se ta imovina oporučuje.

Vakufnama mora sadržavati, nakon ispunjenih općih uvjeta raspolaganja imovinom, slijedeće elemente:

- ko uvakufljava,

- ime vakifa,

-šta uvakufljava, tj. koju imovinu,

- korisnost ili služnost, u koje svrhe se uvakufljava i eventualno pod kojim uvjetima ako vakif ima nekih posebnih uvjeta.

Budući da se testament može jednostrano poništiti i povući, on se može preinačiti u vakufnamu. Dakle, ukoliko testator za života istu imovinu koju je nekome oporučio uvakufi, smatrat će se da je odustao od testamenta u korist uvakufljenja. Testament će biti poništen, a vakuf valjan ukoliko su svi drugi uvjeti uvakufljenja ispunjeni. Testator to može učiniti jednostrano, osim ako je testament uslovljen nekom protuuslugom i sl. onda je to neka vrsta trgovine i razmjene vrijednosti i to je druga situacija koju treba riješiti sud ukoliko dođe do spora.