A+ A A-

Održan seminar za imame Muftiluka zeničkog na temu „Faktori razgradnje vjere - primjer Ismailita“

U periodu od 8. do 16. novembra 2017. godine, u organizaciji Muftijstva zeničkog, u Zavidovićima, Zenici i Tešnju realiziran je sedmi ciklus stručnih seminara za imame Muftiluka zeničkog, na kojima je predavač bio dr. Mustafa Prljača, glavni i odgovorni urednik El-Kalema i urednik Glasnika.

Seminarima u Zavidovićima, Zenici Tešnju nastavljena je realizacija projekta doedukacije imama Muftiluka zeničkog, u okviru kojeg su organizirani stručni seminari za imame na kojima su predavači eminentni stručnjaci iz različitih oblasti.

Nakon uvodnih riječi glavnih imama i besjede muftije zeničkog doc. dr. Ejub ef. Dautovića, dr. Mustafa Prljača imamima je predstavio temu ''Faktori razgradnje vjere - primjer Ismailita'', u okviru koje je, između ostaloga, ukazao na jednu pojavu koja, kako je rekao, ljudsku vrstu prati skoro od samih njenih početaka. Riječ je o fenomenu kojeg Kur'an označava kao džahilijjet, a što je jedno stanje duha, odnosno jedna društvena struktura koja odbija postupati po nalogu Božije objave. Napravio je i vremenski prikaz pojavljivanja tog fenomena, te pokušao objasniti njegove uzročnike, faktore koji ga pokreću i razvijaju, s posebnim osvrtom na iskustvo Ismailita, potomaka poslanika Ismaila, a. s., na Arabijskom poluotoku, kojima se Kur'an najprije i obratio. Njihovo iskustvo predstavio je kao paradigmu nečega što će se kasnije ponoviti. Ukazao je na činjenicu da Kur'an spominje samo „prvi džahilijjet“, dok se o drugome ne izjašnjava, baš kao ni komentatori Kur'ana. Stoga je izrazio vlastito mišljenje o tome: da je drugi džahilijjet nešto što će se pojaviti u budućnosti, što je argumentirao brojnim argumentima, te ukazao na faktore koji će ga prouzročiti.