A+ A A-

Određivanje namaskih vremena u Kur'anu

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Čitajući Kur'an naišla sam na jedan ajet u suri hud. Radi se o 114. ajetu pomenute sure koji glasi: “ I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.

 U pomenutom ajetu Allah dž.š. nam naglašava da obavljamo molitvu dva puta na dan tj. ujutru i navečer. Ono što mi je stvorilo sumnju je to kako je došlo do toga da mi danas obavljamo molitvu pet puta na dan od naređena dva? 

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!
O klanjanju namaza i namaskim vremenima govori se u više kur'anskih ajeta, tako da se propis ne može utvrditi samo na osnovu spomenutog ajeta. U 114. Ajetu sure Hud govori se o tri namaska vremena: sabahu, ikindiji i akšamu, u 78. ajetu sure El-Isra' govori se o podnevskom, jacijskom i sabahskom namazu, a u 238. ajetu sure El-Bekare govori se o ikindijskom namazu. Precizna vremena ovih pet dnevnih farz (stroga obaveza) namaza pojasnio je Vjerovjesnik a.s. u hadisu.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice