A+ A A-

Tumačenje hadisa o derogaciji

Pitanje:
Esselamu alejkum,
Treba mi pojašnjenje/tumačenje sljedećeg:
Kur'anski učenjak Abu Musa al- Asha'ari:" Mi smo imali običaj da citiramo jednu Suru koja je slična jednoj od Musabbihaata, ali ne mogu više da se sjetim ali ovoliko se još sjećam: 'O ti koji stvarno vjeruješ, zašto propovijedaš ono što ne praktikuješ?'....(as-Suyuti, Al-Itqan al-Qur'an, str. 526)."


Odgovor:
Esselamu alejkum!
Spomenuti i slični hadisi (od kojih su mnogi slabi i nevjerodostojni) navode se u kontekstu rasprave o derogaciji i Kur'anu. Neki učenjaci smatraju da su neki kur'anski ajeti derogirani, o čemu govori i Kur'an u suri El-Bekare, 106. ajet: "Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može." U tom smislu govori se o derogaciji teksta i propisa te o derogaciji teksta uz zadržavanje propisa. Kao argumenti navode se spomenuti hadisi. Rasprava ne/postojanju derogacije kada je riječ o kur'anskim propisima je stara i o tome su zagovornici i protivnici postojanja derogacije u kur'anskim propisima naširoko raspravljali. Posebno široku raspravu je vodio Sujuti u svom djelu Itkan. Bitno je napomenuti da je kur'anski tekst utvrđen mutevtir predajom, tj. apsolutno vjerodostojnim lancem prenosilaca, u usmenoj i pisanoj predaji, i sve što nije na tom nivou, a navodi se u nekim, najčešće nevjerodostojnim, predajama ne spada u Kur'an. O tome postoji konsenzus islamskih učenjaka i izvan je svake dileme i rasprave. Rasprava o derogaciji nekih kur'anskih propisa je sasvim nešto drugo i ne ddotiče se toga šta jeste, a šta nije tekst Kur'ana u njegovom sadašnjem obliku i formi utvrđenoj mutevatir predajom.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice