A+ A A-

Darivanje organa nakon smrti

Pitanje:

Selam alejkum!

Je li po islamu dozvoljeno darivanje organa ako osoba umre?

Odgovor:

Kada je riječ o doniranju organa, postoje dvije situacije: prva je kada je donor živ čovjek, a druga je kada se radi o tzv. kadaveričnoj transplantaciji, odnosno doniranju organa nakon smrti. U oba slučaja zabranjeno je donirati, odnosno transplantirati reproduktivne organe, kao i vanjske organe, jer bi to predstavljalo masakriranje leša, što je zabranjeno u islamu. Za transplantaciju ostalih organa uvjetuje se saglasnost donora, odnosno saglasnost porodice/nasljednika u slučaju  kadaverične transplantacije.

Kad se radi o transplantaciji sa živog donora potrebno je ispuniti dodatne uvjete: nije dozvoljena eksplantacija vitalnih organa od kojih zavisi njegov život, da transplantacija ne šteti njegovom zdravlju, da je riječ o nužnoj transplantaciji radi spašavanja života pacijenta, te da postoje realne šanse za uspjeh transplantacije. Kada se ispune ovi uvjeti, doniranje organa radi njihove transplantacije tretira se jednom vrstom dobročinstva.