A+ A A-

Tuzla: Promovisana knjiga hutbi „Stazama dobrih i zahvalnih"

Promocija knjige „Stazama dobrih i zahvalnih" autora Dr. Seada ef. Seljubca  održana je 16. 12. 2010. godine  u prepunoj sali Bosansko kulturnog centra u Tuzli. Promotori knjige bili su: Dr. Amir ef. Karić i Sevret  Mehmedćehajić, a moderator  promocije bio je Edin ef. Peštalić.  Nakon što je tuzlanski imam, hfz. Merim ef. Đulović proučio ašere, Dr. Amir ef. Karić  održao je uvodno  izlaganje  o knjizi i njenom značaju.  Opisujući  sadržaj knjige Dr. Karić kazao je da  knjiga sadrži široku lepezu tema, ali da sve one imaju zajednički cilj, a to je da kod slušaoca i čitaoca  izazovu potrebu samoispitivanja.

promocija-tuzla-sead-seljubac-2010-1-1

„Cilj koji Sead-ef. želi postići je da navede slušaoca da izoštri duhovnu dioptriju i da zagledan u ogledalo vlastite duše, neumorno je glačajući, u njemu vidi bolji odsjaj, e da bi i drugima više i bolje koristio." , istakao je  glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, dr. Amir ef. Karić.

Knjiga „Stazama dobrih i zahvalnih" sadrži 70-ak hutbi  koje su nastale kao produkt  autorovog aktivnog posmatranja stvarnosti  na koju on pokušava što objektivnije gledati i ponuditi  mnogobrojna rješenja.  „Ova knjiga je zbirka  poruka, savjeta  i svojevrsna je hronika raznih događaja  iz prvog desetljeća ovoga stoljeća", istakao je promotor knjige Sevret Mehmedćehajić.

Moto knjige naveden je na njenom početku,  a koji  ujedno predstavlja i cjeloživotni autorov moto:
„ Bože moj Dragi, Ti si moj glavni cilj, a Tvoje zadovoljstvo  je ono za čim tragam".

Dr. Sead ef. Seljubac  kazao je da je jedan od razloga nastanka ove knjige  i  saznanje da su njegove hutbe  mnogobrojni imami  nebrojeno puta citirali sa minbere, te je i  na taj način proizašla poteba za sabiranjem svih hutbi  pod jedan naslov, odnosno knjigu.

promocija-tuzla-sead-seljubac-2010-1-a

Na kraju promocije moderator se zahvalio svima na dolasku i prepustio  aktivnim slušaocima  da postave  pitanja autoru knjige.

Priredila: Emina Muratović