A+ A A-

Međusobno rukovanje muškarca i žene

Pitanje 

     Pitanje je u vezi s rukovanjem muslimana i muslimanki međusobno, među kojima se ne nalazi prepreka za brak. Koliko je to rasprostranjeno na našim prostorima, i koliko i imami sami drže do toga, to možda bolje znate?

Odgovor

     Rukovanje muslimana i muslimanke sa osobom koja nije mahrem je u načelu zabranjeno. U principu nije dozvoljeno dodirivati tijelo osobe koja nije mahrem. U određenim situacijama kada im druga strana prva pruži ruku ne smeta rukovati se s namjerom da se izbjegne neugodna situacija. U svakom slučaju, ne radi se o velikom već o manjem grijehu. Namjera je u ovom slučaju vrlo važna.  Ukoliko bi rukovanje bilo motivirano zabranjenim motivom, bilo bi zabranjeno. Djela se prema namjerama vrednuju.

FaceBook