A+ A A-

Sura o nafaki

Pitanje

Da li postoji u Kur'anu određena sura o nafaki? Ja sam od drugih ljudi čula da se za nafaku uči sura El-Waqia - događaj, pa bih Vas upitala i da li se može učiti ova sura za nafaku?

 

Odgovor

Uzvišeni u Kur'anu kaže: "...a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada..." (Et-Talak, 2,3) Izlaz iz nevolje i nenadanu opskrbu Uzvšeni je u ovom ajetu vezao za stanje takvaluka - bogobojaznosti, a ne za učenje neke konkretne sure. No, nema smetnje da se uči sura El-Vaki'a, kao i druge sure i uputi dova Uzvišenom za pomoć i izlaz iz nevolje i svakovrsnih teškoća. Treba imati na umu da su rad i trud osnova zarade i opskrbe. "Radite - kaže Uzvišeni - a vaš će rad vidjeti Allah, Njegov Poslanik i vjernici..." 

FaceBook