A+ A A-

Rukovanje i ženski glas

Pitanje

Kako je moguće da se puno muslimana ne žele rukovati sa muslimankama u prisustvu njihovih muževa, braće, roditelja itd.? Na kojem se to ajet ili hadis oni pozivaju kad se tako ponašaju?
Kako je moguće da za nas muslimane po nekim ženski glas predstavlja "avret"? Zar glas moje majke, sestre ili kćerke kad uči Kur'an, zar njihov glas da za mene bude "avret"? Zar sem ovih koje spomenuh, zar ostale žene i nane koje ja poštujem i respektujem ko da su mi rod rođeni zar i njihov glas treba da je za mene "avret"? Kako je to moguće da neke muslimanke kad se oblače i ogrnu se cijele tako preko glave da uz to one pokrivaju i svoje lice? Zar i lice žene spada pod "avret"?


Odgovor

U principu, musliman i muslimanka trebaju izbjegavati rukovanje s drugim spolom, jer se ni Poslanik a.s. nikada nije rukovao sa ženama. To je općepoznati propis koji treba biti poznat svakom muslimanu i muslimanki. Izuzetak je ukoliko bi odbijanje rukovanja dovelo do neugodne i neprijatne situacije. U svakom slučaju, ne treba žuriti pa prvi pružiti ruku, a pruženu ruku, prema našem mišljenju, ne treba ostaviti da visi u zraku, već se treba rukovati.

Ženski glas po pretežnom mišljenju nije avret, kao ni lice i šake. Neki mezhebi smatraju da je sve to avret i da se ne treba pokazivati pred strancima. Ispravnije je prvo mišljenje.