A+ A A-

Mezija kvari abdest

Pitanje

Šta učiniti kada nismo u stanju oprati spolni organ usljed izlaska sluzi, npr. kada smo u abdesthani, u džamiji, uopće vani. Do sad sam smatrao da u tom slučaju treba samo zaštitit krpom spolni organ da ne bi došlo do istjecanja sluzi na odjeću.


Odgovor
Izlazak mezije iz spolnog organa kvari abdest i treba je otkloniti pranjem, što je najbolje, ili na neki drugi način, budući da se ona tretira nečistom.