A+ A A-

Broj ajeta u Kur'anu

Pitanje

Pišem diplomu iz šerijatskog prava i zanima me da li se zna tačno, koliko ima ajeta u Časnom Kur'anu? Ja sam prebrojala ajete u Kur'anu s prevodom Besima Korkuta i nabrojala 6236, isti sam broj našla i na nekim mjestima na internetu i u vjerskim udžbenicima. Ali sam u nekim drugim djelima našla, da ima 6360, 6243 ili čak 6.666 ajeta.
Pa sad ne znam šta je tačno. Interesuje me zašto postoje razlike u broju ajeta (zar nema samo jedan određeni broj kao što je sa brojem sura 114)?

Selam iz Slovenije!

 

Odgovor

Nema razlike u sadržaju Kur'ana već u načinu brojanja ajeta, odnosno podjele sadržaja na ajete shodno tumačenjima različiti škola. Također, neki Bismillu na početku svake sure tretiraju ajetom, a neki ne. Zbog toga su nastale ove razlike u broju ajeta. Prema našemu brojanju, u Kur'anu ima 6236 ajeta kako ste i Vi spomenuli u vezi Korkutovog prijevoda Kur'ana.