A+ A A-

Značenje riječi Subhanallah, Estagfirullah i Tobe Ja Rabbi

Pitanje:

Možete li mi prevesti slijedeće riječi: Subhanallah, Estagfirullah, Tobe ja Rabbi.

 

Odgovor:

Subhanallah znači: Allah je čist od svakog nedostatka,  Estagfirullah: tražim oprosta od Allaha, Tobe ja Rabbi: Teobu - pokajanje činim, moj Bože!