A+ A A-

Muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović

Mr. Ejub ef. Dutović rođen je u Travniku 01. 10. 1955. godine. Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1976. godine. Na Univerzitetu ''Al-Azhar'' u Kairu, Egipat, diplomirao je 1983. godine. Magistrirao je u oblasti tefsira i Kur'anskih znanosti na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, 2002. godine. Doktorat na Internacionalnom univerztitetu u Novom Pazaru upisao 2008. godine.

muftija mr ejub ef dautovic

Po završetku Medrese radi kao imam u Medžlisu Islamske zajednice Tešanj i Travnik. a potom odlazi na odsluženje vojnog roka. U periodu od 1983. do 1987.godine radi u privredi kao prevodilac za arapski jezik. Na mjesto vjersko-prosvjetnog referenta u Zenici dolazi 1987. godine i na toj dužnosti ostaje do 1998. Odlukom Sabora IZ u BiH, 1998. godine, postavljen je za muftiju zeničkog. U školskoj 1993/94., radi kao profesor na predmetu  akaid u isturenom odjeljenju Gazi Husrev-begove medrese u Zenici.  Također, dvije školske godine bio je angažovan kao predavač na predmetu islamska vjeronauka u Općoj gimnaziji i Pedagoškoj gimnaziji u Zenici. Od 1995 do 1997. godine bio je član Sabora IZ u BiH. Bio je član Općinskog vijeća Općine Zenica od 1996. do 1998. godine. Predsjednik je Upravnog odbora Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici od 1998. godine. U više mandata obavlja dužnost člana i predsjednika Školskog odbora Medrese ''Osman ef. Redžović''. U Elči-Ibrahim pašinoj medresi u Travniku radi kao profesor Ahlaka u školskoj 2005./06. godini. Predsjednik je Upravnog odbora preduzeća ''Irtihal'' d.o.o. Zenica, od 2006. godine. Predsjednik je Organizacionog odbora Vjersko-kulturne manifestacije ''Lastavica''.

Bio je kandidat za reisu-l-ulemu na izborima 2012. godine. 

Učestvovao je na  nekoliko naučnih skupova. Bio je urednik knjige ''Islam – globalni izazov'' (Izdavač Islamska pedagoška akademija) i recenzent knjige ''Hadži hafiz Ibrahim ef. Trebinjac (Život i djelo)'', (Izdavač El-Kalem).

Objavljeni radovi:

 - ANALIZA ĐOZINOG TEFSIRSKOG MIŠLJENJA U VIS-ovom PRIJEVODU KUR’ANA S KOMENTAROM – (knjiga-magistarski rad) – izdavač Islamska pedagoška akademija u Zanici, 2002. godina.

- Priredio ''Izabrana djela Muhameda Seida Serdarevića''.

- Nekoliko objavljenih radova u listovima ''Preporod'' i ''Naša Riječ''.

- Objavio radove u Službenom listu IZ ''Glasnik''.

- Intervjui u Preporodu, Našoj Riječi i Nedžmu.

Priznanja:

Muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović dobitnik je najvećeg priznanja Općine Zenica ''Grb Zenice'', 2009. godine, kao i nagrade i priznanja ''Hasan ef. Škapur'' i ''Muhamed Seid Serdarević'', 2014. godine.