Logo
 

Pitanje

 

Poštovani! Da li je ime Dinan muslimansko?
Hvala!

 

Odgovor

 

Spomenuto ime ima arapski korijen sa formom dvojine, ali mu značenje nije najpodesnije za ime. Naime, rijeè "dinan" znači dvije vjere, ili eventualno u arapskom akuzativu upotrijebljena riječ din - vjera, kao npr. u ajetu: "Dinen qijemen millete Ibrahime hanifen".

Zato Vam ne bismo preporučili to ime, koje je inače nepoznato kod nas.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.